تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطبا، مجتمع سبحان، طبقه پنجم واحد۵۰۶
982133999640-41+

نماتد کش

ولوم نماتد کش جدید بایر با ماده موثره فلوبیرام از گروه بیریدینیل اتیل بنزامید میباشد که با تداخل در زنجیره تنفسی  متوکندری نماتدها مانع از تنفس و در نهایت موجب مرگ نماتدها میگردد...

نماتد کش 

 

ولوم پرایم/ Velum prime

نام عمومی : فلوپیرام

موارد مصرف : نماتد خیار-گوجه-فلفل-بسته-مرکبات

بسته بندی : نیم لیتری

نماتد کش ولوم : نماتد مولد غده رابر روی محصولاتی  چون خیار و گوجه  کنترل مینماید .

ولوم نماتد کش جدید بایر با ماده موثره فلوبیرام از گروه بیریدینیل اتیل بنزامید میباشد که با تداخل در زنجیره تنفسی  متوکندری نماتدها مانع از تنفس و در نهایت موجب مرگ نماتدها میگردد .مصرف ولوم باید متناسب با شرایط محلی باشد.ولوم حرکت افقی زیادی در خاک ندارد بنابراین از تماس آن با ریشه اطمینان حاصل کنید.قبل از مصرف ولوم  حتما باید خاک مرطوب باشد.بیش از دو بار در طول دوره ی کاشت مصرف نشود.در تناوب با سایر نماتد کش ها مصرف شود.

جالیز دشت کیمیا

کلیه حقوق این سایت متعلق به جالیز دشت کیمیا می باشد.

Top