تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطبا، مجتمع سبحان، طبقه پنجم واحد۵۰۶
982133999640-41+

حشره کش

پروتئوس روغن قابل انتشار ۱۱۰/ Proteus OD 110

کنفیدور/ Confidor 350

مونتو/ Movento 10% SC

 

۱.پروتئوس روغن قابل انتشار ۱۱۰/ Proteus OD 110

نام عمومی : تیاکلوپرید+ دلتامترین 11% OD

موارد مصرف : مگس سفید سبزی و صیفی و تریپس پیاز

بسته بندی : یک لیتری

خواص بيولوژيكي : پروتئوس حشره كشي سيستميك و تماسي است كه داراي طيف تاَثير وسيعي بوده و اكثر حشرات مكنده و تعدادي از حشرات مهم جونده را در سبزيجات و ساير محصولات زراعي مثل كرم قوزه ، پروانه برگخوار در پنبه ، شته و سن گندم ،تريپس ، شته و سفيد بالك در سبزيجات و ساير محصولات زراعي را بخوبي كنترل مي نمايد .

نحوه تاَثير : از آنجا كه پروتئوس داراي دو ماده موثر مي باشد لذا تاثير آن بر روي حشره تركيبي نحوه اثر اين دو ماده موثر در روي بدن حشره است . به اين صورت كه : تياكلوپريد موجود در حشره كش پروتئوس داراي خاصيت تماسي ، گوارشي و سيستميك مي باشد و با ايجاد اختلاط در انتقال پيام هاي عصبي واقع در سيستم عصبي حشره ، موجب مرگ آن مي گردد . از طرف ديگر وجود دلتامترين در حشره كش پروتئوس كه داراي خاصيت تماسي و غير سيستميك ميباشد موجب مسدود شدن كانال هاي  سديم در سطح سلولهاي عصبي حشره و در نهايت موجب فلج شدن و بالاخره از بين رفتن آن مي گردد .

بنابر اين حشره كش پروتئوس داراي  هم اثر ضربه اي ، هم ضد تغذيه اي و نيز هم دوام اثر طولاني (به علت داشتن خواص سيستميكي ) مي باشد . پروتئوس به علت داشتن تركيبي از دو ماده موثر با دو مكانيزم اثر متفاوت يك حشره كش مناسبي براي كنترل آفت عسلك جاليز در برنامه مدبريت مقاومت”  است . پروتئوس روي تمام مراحل رشدي فعال عسلك بويژه (حشره بالغ و پوره ) موثر مي باشد . اين حشره كش داراي فرمولاسيون جديد بنام اُ . دي ( روغن قابل انتشار ) بوده و ازخاصيت چسبندگي بهتر، پايداري در برابر باران و نيز نفوذ و پخش خوب در آوندهاي گياهي برخوردار است .

موارد مصرف : پروتئوس به خوبي با گياهان سمپاشي شده سازگاري دارد و داراي تاثير خوب تا عالي عليه آفت مگس سفيد يا عسلك است .

موارد عدم مصرف : ازمصرف پروتئوس جز در موارد ذكر شده فوق خودداري شود .

زمان مصرف : در صورت مشاهده حشرات بالغ و پوره

مقدار مصرف : يك ليتر در هكتار

 

۲.کنفیدور/ Confidor 350 SC

نام عمومی : ( ایمیداکلوپراید 35% SC )

imidacloprid

موارد مصرف : پسیل پسته , شته توتون و پنبه , پروانه مینوز در خزانه و . . .

بسته بندی : نیم لیتری

نام شیمیایی :

1-6cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2- ylideneamina

حشره کش تماسی گوارشی و سیستمیک از گروه کلرونیکوتینیل

IRAc=4A

ماده موثر : حاوی 350 میلی لیتر ایمیداکلوپرید در لیتر بصورت سوسپانسیون درجه سمیت از نظر WHO به کلاس 11 ( سمی و زیان آور )

درجه سمیت : Acute oral LD50 for rat = 450mg/kg

برای انسان و دام خطرناک است.

دور از دسترس و دید کودکان در محلی قفل دار نگهداری شود .

موارد مصرف :

محصولآفتمقدار مصرف
پستهپسیل400 سی سی در هزار
مرکباتپروانه مینوز برگ35 سی سی + 300 سی سی روغن در 100لیتر آب
پنبهشته250 سی سی در هکتار
توتونشته سبز هلو ، شته قرمز250 سی سی در هکتار

 

مدیریت کاربرد : ماده موثر موجود در حشره کش کنفیدور به صورت تماسی و گوارشی روی آفات نباتی بویژه حشرات مکنده اثر کرده و با اختلال در کار سیستم عصبی موجب نابودی آنها می گردد . این حشره کش دارای خواص سیستمیکی بوده که از طریق برگ ،ساقه و ریشه جذب گیاه می گردد و براحتی توسط شیره گیاهی موجود در آوندها به سایر قسمتهای گیاه منتقل می شود .بعلت نحوه اثر متفاوت با سایر حشره کشها ، این حشره کش روی نژادهای جدید و مقاوم آفات بویژه حشراتی که در برابر سموم فسفره آلی مقاوم شده اند نیز موثر می باشد .

زمان مصرف : بهترین زمان مصرف با نظر کارشناسان حفظ نباتات هر منطقه تعیین می گردد ، ولی بطور کلی بمحض مشاهده آفت می باشد .

سازگاری با گیاهان : کنفیدور با مقدار مصرف توصیه شده ، هیچگونه علائم زردی و سوزندگی در گیاهان ایجاد نمی کند .

طرز تهیه محلول سم : ابتدا در ظرفی تمیز مقدار لازم از سم را با آب مخلوط کرده و خوب بهم بزنید ، سپس مخزن سمپاش را تا نیمه از آب پر نمایید و محلول تهیه شده را درون مخزن ریخته و خوب هم بزنید ، سپس بقیه آب مورد نیاز را به مخزن بیافزائید تا غلظت مورد نظر حاصل شود .

طرز مصرف : کنفیدور را می توان به صورت محلول پاشی شاخه و برگها ، افزودن به آب آبیاری درختان از طریق سیستمهای آبیاری مانند آبیاری قطره ای و سایر روشهای آبیاری مصرف کرد . همچنین کنفیدور را می توان بوسیله قلم مو و یا برس روی تنه درختان مالید ( روش جدید ) .

 
۳.موونتو/ Movento 10% SC

نام عمومی : اسپیروتترامات 10%

موارد مصرف : پسیل (شیره خشک) پسته

بسته بندی : 1 لیتری

مواردمصرف :

محصول

آفت

مقدارمصرف

پسته

پسيل (شيره خشك)

0/5 ليتردرهزار

مديريت كاربرد : موونتو حشره كش جديد سيستميك ازگروه كتونول وكلاس شيميايي اسيد تتراميك است كه ازساخت چربي دربدن حشرات جلوگيري بعمل مي آورد.

موونتو داراي طيف وسيعي دركنترل آفات مكنده است و پس ازسمپاشي ازطريق آوند چوب وآبكش بطرف بالا و پايين گياه حركت مي كند.موونتو حتي برگ هاي تازه روييده گياه را ازآفات مكنده محافظت مي كند.

زمان مصرف : به محض مشاهده پوره هاي پسيل پسته قابل مصرف است.

سازگاري با گياهان : موونتو با مقدارمصرف توصيه شده ، هيچگونه علايم زردي و سوزندگي درگياهان ايجاد نمي كند.

طرز تهيه محلول سم : ابتدا درظرفي تميز مقدار لازم از سم را با آب مخلوط كرده و خوب هم بزنيد ، سپس مخزن سمپاش را تا نيمه از آب پر نماييد و محلول تهيه شده را درون مخزن ريخته و خوب هم بزنيد ، سپس بقيه آب مورد نياز را به مخزن بيافزاييد تا غلظت مورد نظر حاصل شود.

دوره كارنس : فاصله آخرين سمپاشي تا برداشت محصول درپسته 7 روز است.

جالیز دشت کیمیا

کلیه حقوق این سایت متعلق به جالیز دشت کیمیا می باشد.

Top