تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطبا، مجتمع سبحان، طبقه پنجم واحد۵۰۶
982133999640-41+

علف کش

اتلانتیس او دی Atlantis OD با نام عمومی یودوسولفورون +مزوسولفورون

الیون SC 50% با نام عمومی ایندازیفلام

۱.اتلانتیس او دی Atlantis OD

نام عمومی : یودوسولفورون +مزوسولفورون

موارد مصرف : علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ گندم

بسته بندی : یک لیتری

خواص بيولوژيكي : آتلانتيس علفكشي سيستميك ، انتخابي و دو منظوره است كه پس از تماس با برگهاي علفهاي هرز ، ماده موثر آن داخل آوندهاي چوب و آبكش بطرف بالا و پائين گياه حركت مي كند . طرز تاثير آتلانتيس جلوگيري از سنتزآنزيم استوهيدروكسي اسيد مي باشد . وجود ماده ايمن كننده در علفكش آتلانتيس ، موجب بالا رفتن خاصيت انتخابي آتلانتيس در گندم مي شود بدون آنكه تاثيري در اثر علفكشي آن بگذارد ماده ايمن كننده بصورت يك كاتاليزور عمل مي كند وموجب تجزيه سريع مواد موثر علفكش آتلانتيس در گندم مي شود .

علائم تاثير : بعد از سمپاشي با آتلانتيس ، مواد موثر اين علفكش به سرعت توسط علفهاي هرز حساس جذب شده و در طول 48 ساعت بعد از سمپاشي ، رشد علفهاي هرز حساس متوقف مي شود . با توجه به شزايط اقليمي هر منطقه ، 5 تا 7 روز بعد ازسمپاشي ، اولين علائم تاثير علفكش بصورت رنگ پريدگي علفهاي هرز ديده مي شود . 10 تا 14 روز پس از سمپاشي رنگ علفهاي هرز زرد شده و بافت هاي مرده در علفهاي هرز ظاهر مي شود و بالاخره 4 تا 6 هفته پس از سمپاشي با آتلانتيس ، مرگ كامل علفهاي هرز حساس روي مي دهد .

موارد مصرف : آتلانتيس قادر به كنترل علفهاي هرز كشيده برگ و پهن برگ در گندم زمستانه مي باشد . علفكش آتلانتيس روي علفهاي هرز كشيده برگ كه در برابر علفكش هاي گروه فوپ مقاوم شده اند نيز موثر مي باشد .

موارد عدم مصرف : از مصرف آتلانتيس در مزارع جو جداَ خودداري كنيد .

شرايط مصرف : از مصرف آتلانتيس در مزارعي كه گندم آن به دلايل ذيل تحت استرس مي باشد ، خودداري نمائيد : سرما ( يخبندان ) ، گرماي زياد ( خشكي خاك ) ، كمبود مواد غذايي در خاك ، ضعيف بودن گياه به علت آفات و بيماريها ، خاكهاي شور و بالاخره باقي ماندن آب در سطح مزرعه ( غرقاب ) از عدم بارش باران تا 4 ساعت بعد از مصرف آتلانتيس اطمينان حاصل نمائيد . از باد برگي يا پاشيدن آتلانتيس روي ساير گياهان خودداري شود . با توجه به فرمولاسيون جديد ( OD ) نياز به افزودن روغن جهت افزايش اثر علفكشي نمي باشد . از علفكش آتلانتيس بيش ازيكبار در هر فصل زراعي استفاده ننمائيد . جز در موارد ذكر شده فوق مصرف نشود .

زمان مصرف : بهترين زمان مصرف از مرحله 2 برگي تا اواسط پنجه زني علفهاي هرز كشيده برگ و 2 تا 6 برگي علفهاي هرز پهن برگ مي باشد .

 مقدار مصرف : 5/1 ليتر در هكتار ، يك نوبت در سال .

 

۲.الیون SC 50%

نام عمومی : ایندازیفلام

موارد مصرف : علفهای هرز بهن برگ و باریک برگ

جالیز دشت کیمیا

کلیه حقوق این سایت متعلق به جالیز دشت کیمیا می باشد.

Top