تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطبا، مجتمع سبحان، طبقه پنجم واحد۵۰۶
982133999640-41+

کودپاش سانتریفیوژی

کودپاش صفحه دیسکی دستگاه بسیار مفیدی در امر کودپاشی و بذر پاشی می باشد . این دستگاه از طریق انتقال نیرو از شافت تراکتور به گیربکس کار می کند .
از آنجایی که طراحی آن بسیار دقیق اجرا گردیده است کود و دانه ها را به طور مساوی در اطراف پراکنده می کند .
با تنظیم دلخواه می توان دانه ها را به چپ یا راست هدایت کرد .
در داخل دستگاه یک فیلتر توری تعبیه شده که از مسدود بودن دریچه های کودپاش جلوگیری می کند . طراحی خاص چرخهای این دستگاه نیز سبب حرکت و توقف آسان آن گردیده است .

کودپاش سانتریفیوژی:

خصوصیات:

کودپاش صفحه دیسکی دستگاه بسیار مفیدی در امر کودپاشی و بذر پاشی می باشد . این دستگاه از طریق انتقال نیرو از شافت تراکتور به گیربکس کار می کند .
از آنجایی که طراحی آن بسیار دقیق اجرا گردیده است کود و دانه ها را به طور مساوی در اطراف پراکنده می کند .
با تنظیم دلخواه می توان دانه ها را به چپ یا راست هدایت کرد .
در داخل دستگاه یک فیلتر توری تعبیه شده که از مسدود بودن دریچه های کودپاش جلوگیری می کند . طراحی خاص چرخهای این دستگاه نیز سبب حرکت و توقف آسان آن گردیده است .

مشخصات فنی :

-UREA

TRIPLE STPER FOSFAT – TRIPLE SUPER PHOSPHAT

 

8

7

6

8

7

6

HIZ-SPEED(km/h)

Kertik kad-Notch Stage

A       B

A       B

A       B

A       B

A       B

A       B

 

 

 

 

 

 

 

1

5.8

4.6

6.6

5.3

7.7

6.5

4.3

2.8

4.9

3.2

5.8

3.8

2

19.2

14.2

21.9

16.2

25.5

18.9

16.1

11.1

18.4

12.7

21.5

14.8

3

34.7

26.0

39.7

29.7

46.3

34.6

32.3

22.8

36.9

26.1

43.1

30.4

4

45.1

`37.0

51.5

42.3

60.1

49.4

44.1

3605

50.4

41.7

58.8

48.6

5

52.5

47.9

60.0

54.8

70.0

63.9

48.9

46.4

55.9

53.0

65.2

61.9

6

54.7

52.7

62.5

60.3

72.9

70.3

53.2

49.3

60.8

56.3

70.9

65.7

7

 
جالیز دشت کیمیا

کلیه حقوق این سایت متعلق به جالیز دشت کیمیا می باشد.

Top