تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطبا، مجتمع سبحان، طبقه پنجم واحد۵۰۶
982133999640-41+

دیسک آفست کششی

از جمله تاثیرات دیسک آفست کششی بر روی خاک می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- قابلیت نفوذ هوا در خاک جهت ذخیره انرژی در خاک .

2- هموار نمودن زمین .

3- آماده نمودن خاک برای کشت ...

دیسک آفست کششی

 

05.jpg

 

خصوصیات :

از جمله تاثیرات دیسک آفست کششی بر روی خاک می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- قابلیت نفوذ هوا در خاک جهت ذخیره انرژی در خاک .

2- هموار نمودن زمین .

3- آماده نمودن خاک برای کشت .

4- نابود کردن کلوخها و حاصل خیز کردن زمین .

5- تنظیم آسان دیسک بصورت آفست .

6- حمل و نقل جابجایی به کمک جک هیدرولیکی .

7- قابلیت تنظیم عمق شخم توسط چرخها و جک هیدرولیکی .

 

مشخصات فنی :

Required HP

اسب بخار

Weight

وزن

Working Width

کارکرد

Disk diameter

اندازه پره

No.Of disk

تعداد پره

MOD.

مدل

50-60

1360

165

560

16

16 AGB 56

60-70

1420

185

560

18

18 AGB 56

70-80

1460

205

560

20

20 AGB 56

80-90

1520

225

560

22

22 AGB 56

90-100

1580

245

560

24

24 AGB 56

100-110

1640

265

560

26

26 AGB 56

110-120

1680

285

560

28

28AGB 56

130-140

1850

305

560

30

30 AGB 56

140-150

1930

325

610

32

32 AGB 56

60-75

1420

165

610

16

16 AGB 61

70-80

1480

185

610

18

18 AGB 61

80-90

1530

205

610

20

20 AGB 61

90-100

1600

225

610

22

22 AGB 61

100-110

1680

245

610

24

24 AGB 61

110-120

1750

265

610

26

26 AGB 61

120-130

1820

285

610

28

28 AGB 61

130-140

1955

305

610

30

30 AGB 61

140-150

2050

325

610

32

32 AGB 61

 
 
 
جالیز دشت کیمیا

کلیه حقوق این سایت متعلق به جالیز دشت کیمیا می باشد.

Top