تهران، خیابان امیرکبیر، خیابان ناظم الاطبا، مجتمع سبحان، طبقه پنجم واحد۵۰۶
982133999640-41+

تست خیار گلخانه ای در منطقه جنوب کرمان(جیرفت)

تست دو واریته خیار گلخانه ای در منطقه جنوب کرمان توسط شرکت جالیز دشت کیمیا,نتایج پیرو گزارش کارشناسان شرکت و کشاورزان بومی حاکی از سازگار بودن هر دو واریته با اقلیم و شرایط کشت منطقه دارد. بذور تا بدین جا عملکرد مناسبی در دمای پایین داشته اند.

  • BB 11
  • BB. 11
  • BB11
  • 53it
  • 53-IT

تست دو واریته خیار گلخانه ای در منطقه جنوب کرمان توسط شرکت جالیز دشت کیمیا,نتایج پیرو گزارش کارشناسان شرکت و کشاورزان بومی حاکی از سازگار بودن هر دو واریته با اقلیم و شرایط کشت منطقه دارد. بذور تا بدین جا عملکرد مناسبی در دمای پایین داشته اند. در صورت تداوم عملکرد مثبت تا اسفند ماه شرکت اقدام به تست پیشا تجاری(PRE COMMERCIAL TRIAL) در فصل زراعی اینده در حجم وسیعتر خواهد نمود.

واریته: BB11 اوریجین هلند

واریته: 53-IT اوریجین هلند

جالیز دشت کیمیا

کلیه حقوق این سایت متعلق به جالیز دشت کیمیا می باشد.

Top